Svatba z lásky? Ne vždy měli snoubenci takový luxus

Historicky je svatba vnímána hlavně jako rituál se socioekonomickým významem. Důvodem manželství bylo primárně spojit majetek, rozmnožit jej a vytvořit vhodné zázemí pro výchovu společných potomků.

Středověk manželství považoval za posvátné a nezrušitelné. Svůj vliv na toto vnímání mělo pochopitelně křesťanství.

Teprve moderní snoubenci mají k dispozici ten luxus, že si mohou dovolit brát se jednoduše proto, že chtějí. Navíc v současné době nikoho nepohoršují ani páry nesezdané, které spolu žijí v plnohodnotném vztahu, jenž se neliší od manželství. Důležité jsou prsteny. Nejlépe samozřejmě s diamantem.

Mimochodem víte, že slovní spojení „brát se“, které vyznívá v dnešním pojetí bezmála romanticky, má původ ve veskrze doslovném aktu? Pokud se ženichovi jeho vyvolená líbila, jednoduše ji „sebral“. Legalizování takového únosu připravilo půdu pro sňatky v novodobém pojetí.

To je dnes plně pod taktovkou snoubenců – od výzdoby přes prstýnky až po místo sňatku si mohou zvolit takovou podobu obřadu, jaká jim vyhovuje.

pr clanky