Co myslíte, stává se z vás lepší člověk? Toto jsou znaky, že je to tak

Pracujete na sobě a stáváte se lepším? V těchto znacích se v tom utvrdíte

Vyvíjet se přináší s sebou už od dětství určitou dávku nepohodlí a pocitu nepohody. Znamená to, že vycházíme ze své komfortní zóny, která nás sice chrání, ale nedává žádné výzvy na rozvoj.

Proto i v dospělosti je proces rozvoje doprovázen nepříliš příjemnými známkami; znamenají však, že se stáváte lepším člověkem. Rozvoj je záležitost, která není vždy příjemná.

Změnit své postoje, názory, podívat se sám sobě přímo do duše a přiznat si bez strachu své chyby, rány a démonů, značí náročný proces, na jehož konci je však odměna v podobě lepší verze nás samých.

Vyjít z pohodlí komfortní zóny a stereotypu nás stojí mnoho sil, je to často nepříjemné, avšak posouvá nás to dál – k sebepoznání, ke klidu v duši a k ​​příležitosti být lepším člověkem.

Ztrácíte mnoho „přátel“
Mnozí udržují kontakty s dlouholetými přáteli jen ze zvyku. Nespojuje jejich už nic – ani hodnoty, ani stejný pohled na svět. Drží se tohoto „přátelství“ jen aby měli s kým trávit čas. Uvážlivý člověk si však pečlivě vybírá, komu věnuje svůj čas.

Ví, že jeho čas je cenný, a proto ho netráví s toxickými lidmi, kteří z něj nedělají lepšího člověka, neinspirují ho ani neposouvají ďalej.Nemárni časem na povrchní řeči o ničem. S lidmi, s nimiž ho už nic nespojuje, omezí kontakt – což znamená, že okruh přátel se zúží.

Člověk, který se stává lepší verzí sebe, tráví čas se stejně smýšlejícími, skutečnými přáteli, před kterými může být autentický, upřímný, kterým může věřit. Lidí, kteří toto nesplňují, v životě nepotřebuje.

Víte, že toho mnoho nevíte – a nebojíte se to přiznat
Mnoho nezralých a nejistých lidí si utváří názory, aniž by si o problematice něco zjistili, načetli nebo jí alespoň trochu rozuměli. Jejich názory jsou ale zaručeně ty „jediné správné“ a neomylné. Naopak znak zralého člověka je vědomost, kolik toho neovládá.

Pokud jste na cestě být lepší verze sebe, nejste si jisti ničím.Pochybujete o tom, co čtete, hledáte si vlastní informace, nevidíte svět černobíle, ani neprobíráte automaticky názory z novin nebo televize.

Nepřiklání se k žádnému světonázoru ani extrému, stojíte jakoby uprostřed, vědomy si pozitiva i negativa každého pólu. Někdy se cítíte, jako byste ani neměli názor, avšak to je právě známka toho, že máte nadhled a díváte se na situaci z každé její strany (ne jen z jedné jako nezralí a nejistí lidé).

Znáte se, staráte se o sebe, nesabotujete vlastní štěstí
Sebeuvědomění znamená znát své silné i slabé stránky, umět se orientovat ve vlastních pocitech, být před sebou autentický, nelhat si a přiznat si nedostatky. Přesto to mnoho lidí nezvládá a nezná své touhy, pohnutky a důvody, proč reaguje daným způsobem – chybí jim hlubší porozumění své osoby.

Je to z toho důvodu, že jsme od dětství vedeni k plnění tužeb společnosti – mamince musíme dělat radost, otec na nás musí být hrdý, proto se podvědomě vydáváme směrem, jakým chtějí oni. Neznáme naše skutečné touhy, které by nás udělali šťastnými, jakým člověkem bychom chtěli vlastně být.

Řídíme se tím, co se podle společnosti „patří“, přebíráme její hodnoty a názory. Skutečně zralý člověk se ptá: „Skutečně to chci já, nebo to chce společnost?“ Dokáže poznat co není jeho vlastní; tvoří si vlastní hodnoty a dělá vlastní rozhodnutí. Nehrne se do svatby a dětí jen proto, že společnost stanovila, že má na to věk – neřídí se očekáváním okolí.

Uvědomujete si, jak vaše chování ovlivňuje okolí
Nezralá a nejistá osoba netuší, že má moc změnit reakce okolí. Neuvědomuje si, že způsob jakým se chová utváří způsob, jakým k němu přistupuje okolí. Člověk, který se vyvíjí v lepší verzi si je vědom svého působení na druhých; rozumí, že jeho jednání vyvolává reakci okolí, a že ta reakce je také v jeho rukou.

Pokud patříte k těmto lidem, velmi dobře si uvědomujete, jak moc dokážete slovy a činy potěšit, ale také ublížit, ovlivnit nebo pomoci – a proto velmi pečlivě vážíte slova i činy, a přemýšlíte před sejmutím ústa.

Akceptujete své nedokonalosti, nekritizujete se za chyby
Kolik lidí si je tak strašně nejistých a má pošramocené ego, že si ani za nic nepřizná chybu a nedokáže se omluvit, aniž nenarušoval jejich sebevědomí. Pokud jste však na cestě k lepší verzi sebe sama, vaše chyby vás neohrožují – naopak poučíte se z nich bez strachu, že by to snížilo vaši hodnotu.

Nepotřebujete okolí aby vás o vaší hodnotě přesvědčovalo (nefotíte na Instagram a jiné sociální sítě tisíce dokonalých fotek), akceptujete své nedokonalosti, které vašim sebevědomím neotrasú. Vaše sebehodnoty pramení z charakteru a laskavého přístupu k sobě a ostatním, ne z vzezření.

pr clanky